Podpora komunit

Cílem naší práce je i přispívat ke zlepšování kvality života komunit, ve kterých působíme. Jsme proto připraveni jim pomoci, když potřebují naši podporu. Důvěra veřejnosti je pro nás a naše podnikání velmi důležitá.


Pomáháme mladám lidem uspět a růst

Spolupracujeme s různými organizacemi s cílem podporovat rozvoj mladých lidí a připravovat je na vhodnou pracovní seberealizaci. V letech 2000 - 2016 jsme rozdělili více než 20 milionů Kč dětem v dětských domovech v České a Slovenské republice a financovali tak jejich volnočasové a vzdělávací aktivity.

V těchto aktivitách i nadále pokračujeme, a to pod novou hlavičkou celoskupinového nadnárodního projektu Youth Empowered. Ten se v České republice věnuje vzdělávání mladých lidí z dětských domovů nebo azylových domů, kteří mohou být na trhu práce znevýhodněni. Projekt nese název To dáš! Na Slovensku nyní obrysy projektu připravujeme. Dále v obou zemích dlouhodobě spolupracujeme se středními a vysokými školami, například formou přednášek jak na akademické půdě, tak při exkurzích v našem výrobním závodě.

více o projektu


Spolupráce s neziskovými organizacemi

V České republice i na Slovensku spolupracujeme s mnoha neziskovými organizacemi. Například v ČR dlouhodobě podporujeme tyto neziskové organizace a projekty: Nadace Terezy Maxové Dětem, projekt Světluška pod Nadačním fondem Českého rozhlasu, sdružení Šance Olomouc pečující o onkologicky nemocné děti nebo nezisková organizace Cesta Domů.

Na Slovensku dlouhodobě spolupracujeme např. s organizacemi Nadácia výskum rakoviny nebo Združenie Sclerosis Multiplex Nádej či Úsmev ako dar.

Desítkám různých místních sdružení a nadací pak v obou zemí poskytujeme zdarma naše nápoje.


Pomoc při katastrofách

Dostupnost čisté pitné vody je jednou z nejnaléhavějších potřeb při katastrofách. Lidem postiženým různým druhy katastrof proto účinně pomáháme prostřednictvím zajišťování dodávek vody ve spolupráci s Českým červeným křížem nebo Charitou Česká republika.