Udržitelný růst, inovace a leadership je pro nás důležitý. Jsme hrdí, že jsme pro letošní rok byli hlavními partnery UP! Fora udržitelného podnikání.

Konference pořádaná asociací Byznys pro společnost každoročně hledá vize, hodnoty a trendy společnosti, ve které chceme žít. Letošní setkání bylo velmi trefně rozděleno do bloků Síla slova, Síla partnerství a Síla leadershipu. Obohacených o vystoupení jejich excelencí velvyslankyně švédského království Anny Victorie Li a velvyslance dánského království Ole Frijs-Madsen. Celou konferenci otevřel Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a komunikace, se svou klíčovou řečí na téma "síla slova". 

Věříme, že jakékoli investice do strategických rozhodnutí, které přispívají k udržitelnější budoucnosti podnikání, jsou těmi nejlépe vynaloženými prostředky. Naše snahy soustřeďujeme na ochranu vody, správné nakládání s odpady a podporu znevýhodněných mladých lidí. Jsme rádi, že se nám stále daří snižovat spotřebu vody na jeden litr vyrobeného nápoje a že můžeme rozvíjet další inovace, které nám pomohou v tomto trendu pokračovat. Další velkou inciativou, kterou chceme jako součást systému Coca‑Cola rozvíjet celosvětově je World Without Waste, v které se zavazujeme do roku 2030 recyklovat stejné množství plastu, které uvedeme na trh.

Více o konferenci zde.

Odnáším si dobrý pocit, že je dost nejen jednotlivců, ale hlavně i společností a krajin, které myslí a chovají se ve prospěch planety. Příkladem Dánsko, Švédsko. Ostatní by je měli následovat. Jsem ráda, že i my v Coca‑Cola HBC jdeme v několika rovinách příkladem - tříděním odpadu, podporou neziskových organizací a naším vzdělávacím programem To dáš!. I když věřím v sílu jednotlivce, účast dalších výrobních společností mne jen utvrdila v tom, že je fajn, že tuto otázku a její realizaci můžeme provádět ve větším měřítku a s větším pozitivním dopadem. Michaela Madová, manažerka talent aquision