Členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) se podruhé za sebou stal Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti společnosti Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko. SP ČR je nejvýznamnější zástupce zaměstnavatelů v zemi. Jeho nové představenstvo na roky 2019-2023 bylo dnes zvoleno 70 zástupci členských svazů a předních českých firem na valné hromadě.

Petr Jonák byl již členem dosavadního představenstva SP ČR zvoleného v roce 2015.

„Představenstvo volí průmysl z celé země napříč odvětvími. Cítím pokoru, že jsem byl nejen opět zvolený, ale především dostal velmi silný mandát, uvedl Petr Jonák. „Česká republika je na dobré cestě k modernímu a udržitelnému průmyslu, ale čeká nás ještě hodně práce,“ dodal.

 

Nové představenstvo SP ČR má 17 členů. Prezidentem Svazu byl již potřetí zvolen Jaroslava Hanák, který získal 94% procent hlasů. V prezidiu Svazu ho doplní celkem 6 viceprezidentů, kteří budou odpovědní za jednotlivé tematické oblasti, kterými se Svaz zabývá.

 

Petr Jonák

Petr Jonák je od roku 2016 ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti Coca‑Cola HBC pro ČR a Slovensko. Na starost má jednání s veřejnými institucemi, korporátní komunikaci a udržitelnost společnosti včetně oblasti sběru a recyklace odpadů. Je členem dozorčí rady společnosti Eko-kom, kterou Coca‑Cola HBC před více než 20 lety spoluzaložila. Vystudoval VŠE v Praze a svoji kariéru zahájil jako ekonomický redaktor a bruselský zpravodaj ČTK. V letech 2006-2010 působil jako zástupce ředitele vnějších vztahů ve Škoda Auto, následně působil jako ředitel vnějších vztahů ve finanční skupině BXR.

 

O Svazu průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Je největším zaměstnavatelským svazem, který reprezentuje rozhodující část českého průmyslu a dopravy. Zastupuje zájmy 11 tisíc českých firem, které zaměstnávají 1,3 milionu lidí. Svaz sdružuje 32 oborových asociací, které zastupují hlavní odvětví českého průmyslu. Přímými členy je také více než 140 významných průmyslových firem.

Posláním Svazu je zlepšovat podnikatelské prostředí v České republice. Tlačí na vládu, aby veřejná a státní správa byly k firmám přátelské. Prosazuje jednoduché daně a fungující trh práce, kde firmy budou snadno nacházet nové pracovníky. Prioritou Svazu je zkvalitnění školství, aby firmy měly kvalifikované zaměstnance. Zasazuje se o zkvalitňování dopravní a telekomunikační infrastruktury. Bojuje za cenově dostupné a spolehlivé dodávky energie. Požaduje větší podporu firemního výzkumu, vývoje a inovací. Podporuje rychlý rozvoj digitální ekonomiky. Pomáhá exportérům hledat nové trhy, například pořádáním podnikatelských misí, které doprovázejí představitele státu na zahraničních oficiálních cestách.

 

“Budeme dál nejsilnějším hlasem zaměstnavatelů v této zemi. Chceme z ČR vytvořit moderní ekonomiku, která bude ve dvacítce nejlepších na světě.” Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů a udržitelnosti