Jako Česká republika a Slovensko se připojujeme k pilotním zemím, které zavádí na trh nové vylepšené označení nápojů a potravin.

Přehrát

V průběhu uplynulého roku jsme spolupracovali s předními potravinářskými výrobci na vytvoření nového barevného nutričního značení, které se nazývá Evolved Nutrition Labelling (ENL). A nyní společně oznamujeme další kroky, které na této cestě podnikneme.

Na základě rozsáhlého zapojení odborníků i ostatních zúčastněných stran a výsledků spotřebitelského průzkumu se připojíme k dalším společnostem – Mondeléz International, Nestlé, PepsiCo a Unilever, a budeme testovat barevné značení ve vybraných státech EU. Věříme, že zjištění reálného dopadu barevného nutričního značení ENL v různých zemích významně přispěje k vyhodnocení rozličných způsobů značení, které provádí Evropská komise v EU.

Na tomto projektu jsme začali pracovat na základě zjištění publikovaného ve zprávě o obezitě vydané OECD (OECD Obesity Report) v roce 2017, a to, že „barevný semaforový systém značení může zvýšit počet lidí, kteří si zvolí zdravější variantu, až o 18 % a snížit o 4 % příjem kalorií“. Barevné nutriční značení ENL staví na současném schématu referenčních hodnot příjmu platném v celé EU, které je již dobře známé 500 milionům spotřebitelů v EU, a spočívá v přiřazení barvy k číslům odkazujícím na obsah nutrientu podle velikosti porce.

Aktuální průzkum barevného nutričního značení ENL, který proběhl na 3 500 spotřebitelích v sedmi členských zemích EU, zjistil, že pro 8 z 10 spotřebitelů je ENL snadno pochopitelné a pomáhá jim vyhodnotit obsah nutrientu u jídel a nápojů. Dotázaní spotřebitelé jasně preferovali barevné značení před černobílými referenčními hodnotami příjmu.

Barevné značení ENL se postupně začne objevovat na nealkoholických nápojích v našem portfoliu od konce roku 2018. Jsme si vědomi, že lidé nekonzumují nealkoholické nápoje v menším objemu než 100 ml, a tak pro nápoje je barevné značení ENL stejné jako barevné značení používané ve Velké Británii, které již počítá s velikostí porce pro nápoje.

Zpětná vazba od našich partnerů a interních i externích odborníků na výživu nás povzbudila a domníváme se, že testování nad rámec našeho závazku spočívající v poskytování jasných a transparentních informací napomůže uvědomělému rozhodování. Zavedení testování barevného nutričního značení v Evropě je zatím posledním krokem společnosti The Coca‑Cola Company při naplňování svých závazků spočívajících v poskytování snadno pochopitelných informací o nutričních hodnotách, které pomohou spotřebitelům při uvědomělém rozhodování. V roce 2006, ještě před zavedením EU nařízení, se společnost The Coca‑Cola Company připojila k několika potravinářským firmám, které v evropských zemích dobrovolně uváděly na přední straně balení informace o energetické hodnotě. I po zavedení EU nařízení společnost dělá opatření nad rámec požadavků.

Kromě poskytování jasných informací jsme také zintenzivnili úsilí pro snižování obsahu cukru v našem portfoliu, zavedli jsme nové, rozličné nápoje, zvýšili dostupnost menších balení a nadále dodržujeme svůj dlouhodobý závazek týkající se odpovědného marketingu.