Naše prohlášení o ochraně osobních údajů při poskytnutí životopisu je uvedeno níže.

CocaCola HBC se zavazuje chránit Vaše soukromí. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů při poskytnutí životopisu (dále jen "prohlášení") spolu s Prohlášením o ochraně osobních údajů a souborech cookie vysvětlují kroky, které činíme, abychom zajistili bezpečnost a důvěrnost informací týkajících se fyzických osob (dále jen "osobní údaje"). Osobní údaje, které nám poskytnete, budeme zpracovávat výhradně pro účely náboru (včetně případného kontaktování osob, které jste uvedli ve Vašem životopise jako kontakt pro podání reference).

Přečtěte si prosím pečlivě toto prohlášení, abyste věděli, jak bude s Vašimi osobními údaji nakládáno.

Pokud nám poskytnete informace o třetích osobách (např. kontakt na osobu poskytující reference), předpokládáme, že dotčená třetí osoba Vám k tomu udělila svolení. Tyto osobní údaje můžeme zpracovávat ve stejném rozsahu jako ty Vaše.

Při posuzování Vašeho životopisu můžeme za určitých okolností zpřístupnit Vaše osobní údaje, například:

Při posuzování Vašeho životopisu můžeme Vaše osobní údaje (včetně jejich elektronického přenosu) předat dalším společnostem ve skupině CocaCola HBC, jiným přidruženým společnostem nebo organizacím se sídlem v zemích, ve kterých může být právní úroveň ochrany osobních údajů nižší než v Evropské unii resp. Evropském hospodářském prostoru (EHP). Všechny takové dceřiné společnosti a organizace se sídlem mimo EHP jsou povinny zpracovávat osobní údaje stejným způsobem jako my. Děláme vše potřebné pro to, abychom zajistili, že Vaše osobní údaje budou chráněny před neoprávněným přístupem nebo zveřejněním.

Pokud se budeme domnívat, že byste mohli být vhodným kandidátem na volnou pracovní pozici, bude Vás kontaktovat příslušný náborový pracovník společnosti CocaCola HBC.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení. Pokud pro Vás nenajdeme vhodnou volnou pracovní pozici ve společnosti CocaCola HBC, budeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, abychom Vás mohli informovat o případných budoucích pracovních příležitostech u Coca‑Cola HBC. V případě udělení souhlasu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvoláte, nestanovíme-li kratší dobu zpracování.

Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, prohlašujete, že jste si toto prohlášení přečetli, porozuměli mu a berete jej na vědomí.

Pokud chcete Vaše osobní údaje změnit nebo doplnit nebo pokud máte jakékoliv jiné dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na následující e-mailové adrese DataProtectionOffice@cchellenic.com. Rovněž můžete využít náš internetový formulář dostupný zde.