Naše prohlášení o ochraně osobních údajů při poskytnutí životopisu je uvedeno níže.

Coca‑Cola HBC se zavazuje chránit vaše soukromí. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů při poskytnutí životopisu spolu s Prohlášením o ochraně osobních údajů a souborech cookie vysvětlují kroky, které učiníme, abychom zajistili bezpečnost a důvěrnost informací týkajících se osobních údajů ("osobní údaje"). Osobní údaje, které nám poskytnete budeme zpracovávat výhradně pro účely náboru (včetně kontaktů na osoby uvedené ve vašem životopise, které Vám poskytují reference).

Přečtěte si prosím pečlivě toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste věděli, jak bude s vašimi osobními údaji zacházeno.

Pokud poskytnete společnosti Coca‑Cola HBC informace o třetích stranách, předpokládáme, že dotyčná třetí strana Vám k tomu udělila povolení. Společnost Coca‑Cola HBC bude shromažďovat, zpracovávat a převádět tyto osobní údaje ve stejném rozsahu jako ty Vaše.

Při posuzování Vašeho životopisu existují určité okolnosti, kdy můžeme uveřejnit Vaše osobní údaje, například:

Souhlasíte, že při posuzování Vašeho životopisu můžeme Vaše osobní údaje (včetně jejich elektronického přenosu) přenést na další společnosti skupiny Coca‑Cola HBC, jiné přidružené společnosti nebo jiné organizace se sídlem v zemích, které nemají právní úpravu ochrany údajů odpovídající právní úpravě v Evropské unii. Všechny takové dceřiné společnosti a organizace, které se nacházejí mimo Evropskou unii, jsou povinny zpracovávat osobní údaje stejným způsobem jako my. Děláme vše pro to, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou chráněny před neoprávněným přístupem nebo zveřejněním.

V rozsahu povoleném příslušným zákonem Vás bude kontaktovat náborový spolupracovník společnosti Coca‑Cola Hellenic, pokud se budeme domnívat, že byste mohli být vhodným kandidátem na volnou pracovní pozici.

Pokud pro Vás nenajdeme vhodnou volnou pracovní pozici ve společnosti Coca‑Cola HBC, Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu maximálně jednoho roku (nebo méně, pokud to vyžadují platné zákony) ode dne obdržení Vašeho životopisu, který bude po uplynutí této doby odstraněn nebo v případě žádosti bude odstraněn dříve.

Odesláním osobních údajů souhlasíte, že jste si přečetli, porozuměli a přijali toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů při poskytnutí životopisu.

Pokud chcete změnit jakýkoliv údaj z Vašich osobních údajů nebo pokud máte další otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, zašlete prosím svou žádost písemně na místo, které si zvolíte; kontaktní informace jsou k dispozici na těchto stránkách u lokátorů jednotlivých zemí.