Je pro nás důležité, jak se cítíte a kam profesně směřujete. Vytváříme pro vás takové prostředí, které je kolegiální a loajální.

Dáváme vám možnost neustále na sobě pracovat, posouvat se dál, rozšiřovat svoje schopnosti a dovednosti. A to jak individuálně, tak prostřednictvím následujících vzdělávacích programů. Přestaňte tedy o úspěchu pouze snít. Společnými silami totiž doplujeme všichni nejdál a nejrychleji.

Osobní rozvoj

Vstupní program pro obchodní oddělení

Obchodní zástupci, stejně jako obchodní zástupci telefonického prodeje absolvují své první dny v Coca‑Cola HBC s profesionálními obchodními trenéry a připraví se na svou roli tak, aby obstáli v každodenní soutěži, která probíhá na trhu. Seznámí se s portfoliem výrobků či podpůrnými prodejními nástroji. Taktéž se dozvědí tipy a triky, jak uspět jménem naší společnosti na trhu.

Osobní rozvoj

Passion 2 Lead

Program, který připravuje začínající manažery na zvládnutí nové role. Vedle pochopení role lídra se zaměřuje na rozvoj dovedností v oblasti situačních stylů vedení, komunikace, podávání zpětné vazby, řízení času a organizace práce, budování týmů či řešení konfliktů. Program je praktický, obsahuje řadu modelových situací, účastníci hrají scénky a zkoušejí si nejrůznější obtížné rozhovory s podřízenými, ale často i s nadřízeným.

HoReCa Academy

Program je určen pro obchodní zástupce. Pomáhá jim lépe porozumět potřebám zákazníka jako podnikatele. Účastníci se zde dozvědí, jak funguje restaurace, kavárna či bar. Seznámí se i s rutinami obsluhy těchto zařízení. Získané informace následně použijí při přípravě na obchodní jednání. Součástí programu je i diskuze s reálným zákazníkem.

Osobní rozvoj

LEAP

Leadership Excellence Acceleration Program (LEAP) je určený pro senior manažery, kteří vedou větší týmy. Jeho cílem je rozvoj leadership dovedností nutných ke zvládnutí senior leadership role. Hlavní témata směřují k poznání businessu, přípravě strategií, budování vysoce výkonných týmů, ale i k lepšímu poznání sama sebe, autentickému leadershipu a rozvoji emoční inteligence. Jedním z hlavních benefitů programu je mezinárodní účast, budování kontaktů napříč organizací a zlepšení angličtiny.

Osobní rozvoj

ODP

Operator Development Program umožňuje operátorům výrobních linek rozšířit svou kvalifikaci a dovednosti i na další oblasti práce ve výrobním oddělení a ty nejlepší připravit na vedoucí pozice. Operátoři se do programu zapojují na pozici nováčka, který se na pracovišti zaučuje za podpory nadřízeného a svých kolegů. Pomocí programu se operátoři kvalifikují až na zkušeného odborníka, který zná komplexně své pracoviště a sám se podílí na vzdělávání méně zkušených kolegů. V rámci programu se operátoři zdokonalují především v technických znalostech a dovednostech, a to formou tréninků a tzv. „on the job“ vzdělávání.

Osobní rozvoj

Talent programy Fast Forward 1, 2, 3

Nejlepším zaměstnancům, kteří mají potenciál na vyšší manažerskou roli, umožňujeme účast v talentových programech několika úrovní. Součástí všech těchto programů je vždy práce na projektu, aktivity vedoucí k lepšímu poznání businessu, inspirativní setkání s našimi lídry i nadstandardní tréninky leadershipu a měkkých dovedností.