5. pilíř

csr_line csr_line
cokezero cokezero

Téměř čtvrtina portfolia je ZERO 

Naši spotřebitelé mají v každé produktové řadě nealko nápojů možnost vybrat si alternativu bez cukru. Podíl prodeje nápojů bez cukru vůči celému portfoliu tvoří na 21,9 %. Našim plánem pro rok 2021 je dostat se na 25% podíl prodaných ZERO produktů z celkového objemu prodaných nápojů. To mimo jiné i díky uvedení řady ochucených vod Natura bez cukru a sladidel. 

fuzezero fuzezero

Jsme odpovědní vůči dětem 

Hlásíme se k odpovědnému marketingu prostřednictvím svého členství v evropské nápojové asociaci UNESDA a dodržujeme následující dobrovolné závazky: Neprovádíme marketing zaměřený na děti mladší 12 let; vystříháváme se přímého reklamního oslovení dětí, aby přesvědčovaly rodiče ke koupi našich výrobků. Dále na základních a středních školách nenabízíme slazené limonády, ledové čaje ani energetické nápoje. Naše chladící zařízení na školách nenesou žádnou propagaci nápojů, jejich polepy jsou neutrální a vybízejí pouze k pitnému režimu. csr_photo3 csr_photo3

Jiří Pražan, Svaz výrobců nealkoholických nápojů 

„Světová zdravotnická organizace WHO organizuje pravidelně každé čtyři roky Studii HBSC (Health Behaviours in School-aged Children) v oblasti zdraví a chování školou povinných dětí. Poslední výzkum provedený v r.2018 a publikovaný v r. 2020 potvrdil, že v roce 2006 pilo denně limonády 32 % českých školáků ve věku od 11 do 15 let. Od té doby se jejich počet snížil na 14 %.  Svaz výrobců nealkoholických nápojů vysoce oceňuje dlouhodobé aktivní a důsledné dodržování dobrovolných závazků svého významného člena -  systému Coca-Cola - na úseku zodpovědných komerčních praktik a marketingu pro děti do 12 let a ve školním prostředí. Jsem přesvědčen, že tento přístup se pozitivně projevil ve výsledcích uvedené studie v České republice.“ 


Věříme, že lidé by měli na všech našich obalech snadno najít jasné nutriční informace. Štítky na nápojích proto přehledně uvádějí obsah kalorií, cukrů, tuků, nasycených tuků a soli, a to jak v absolutních hodnotách, tak v procentech denního příjmu. Tyto údaje jsou na jednotlivých baleních uvedeny jako proporční součást zdravé stravy a pomáhají spotřebitelům porozumět přesnému podílu konkrétního nápoje na jejich denním příjmu energie (kalorií) a cukrů. 

enl enl