2. pilíř

csr_stats1 csr_stats1
csr_stats2 csr_stats2
1,61 l vody na litr vyrobeného nápoje  
 
Díky našim investicím, stavbě nových výrobních linek a modernizaci se nám daří i nadále držet trend snížování spotřeby vody ve výrobním procesu. Spotřeba vody na litr vyrobeného nápoje v Praze byla v roce 2020 1,61 l/litr vyrobeného nápoje.  

V závodě Natura jsme spotřebovali 1,45 l/litr vyrobeného nápoje. Důvodem je instalace, testování technologií a obnovení výroby pod novou značkou. 


csr_line csr_line

Společnost Coca-Cola HBC Česko a Slovensko získala prestižní cenu TOP odpovědná firma v životním prostředí 2018 za projekt Minimální vodní stopa nápojů.   

Bez-názvu-678x381 Bez-názvu-678x381

Od roku 2015 jsme držiteli zlatého certifikátu European Water Stewardship (EWS ), který sleduje ochranu vodních zdrojů a je podporovaný politikou EU. V roce 2020 jsme plynule přešli na novou metodiku standardu AWS (Alliance for Water Stewardship). Jedná se o nástroj vyhodnocování a motivování k efektivnějšímu nakládání s vodou a vlivu na komunity. Daný program se nejen zaměřuje na technologické a organizační hospodaření s vodami zamezující plýtvání, ale také vliv podniku na okolní komunity, u kterých podporuje vzájemnou spolupráci. I v rámci AWS jsme v roce 2020 získali Zlatý standard, kterým jsou oceněny výrobní závody a společnosti, jež splňují veškeré hlavní požadavky za 6 oblastí hodnocení. 

aws aws

Vracíme vodu přírodě 


V Praze – Kyjích zachycujeme dešťovou vodu a vracíme ji krajině. Přispíváme tak k přirozenému ochlazování městské čtvrti s významnou betonovou zástavbou, biodiverzitě a efektivnímu využití deště pro posílení podzemích vod. Návratem vody rovnou do krajiny šetříme i náklady na zbytečné čistění dešťové vody. Při stavbě nového autonomního skladu jsme dali přednost vybudování suchého polderu před tradiční voštinovou nádrží s odvodem dešťové vody do kanalizační přípojky. Polder bude zadržovat dešťovou vodu z většiny ploch celého areálu závodu. Systém využívá suchého polderu, který je směrován svým řízeným odtokem o retenčním objemu 670 m3 do plochy mokřadu o rozloze 2802,4 m2. Díky tomuto systému bude zajištěno zadržování vod nejen v lokálním areálu, ale i v Hostavickém rybníku. Zároveň se podařilo pracovní skupině snížit investiční a provozní náklady na celý systém. 

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Na Broumovsku podporujeme projekt Adaptace krajiny na klimatickou změnu. Strategie, vzniklá na základě tohoto projektu, bude definovat dlouhodobý přístup směřující k obnově základního vodního režimu krajiny, zvýšené vodní zádrže v ploše povodí toků, protipovodňové ochrany území i zvýšení biodiverzity.