Zpráva o udržitelnosti 2020csr_ikona_6 csr_ikona_6

Do našeho rozvoje a inovací jsme v letech 2017 – 2020 investovali téměř
2 miliardy korun

csr_ikona_11 csr_ikona_11

Hrdiny boje s koronavirem a blízké komunity jsme podpořili nápoji
v hodnotě více jak 26 milionů korun a dále investicí 450 tisíc dolarů. csr_ikona_9 csr_ikona_9

Oproti roku 2018 jsme snížili uhlíkovou stopu přepočítanou na litr vyrobeného nápoje na polovinu. 

csr_ikona_3 csr_ikona_3

Vyměnili jsme servisní vozy za modely
na CNG pohon. 

csr_ikona_1 csr_ikona_1

Pomohli jsme růst start-upům řešícím klimatickou změnu. 

csr_ikona_2 csr_ikona_2

Snížili jsme spotřebu vody na 1,61 l/litr vyrobeného nápoje. 

csr_ikona_4 csr_ikona_4

V Praze 14 a na Broumovsku pečujeme o vodu v krajině. 


csr_ikona_5 csr_ikona_5

Na výrobu našich lahví používáme
až 100 % recyklované složky. 

csr_ikona_7 csr_ikona_7

Naše plastové obaly jsou
100% recyklovatelné. 

csr_ikona_8 csr_ikona_8

Odlehčením lahví šetříme zhruba
650 tun plastového odpadu ročně. 


NAŠE PILÍŘE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE


csr_cil_2 csr_cil_2

Snižujeme uhlíkovou stopu v celém výrobním řetězci, 
využíváme obnovitelnou energii, podporujeme 
projekty klimatické odpovědnosti

csr_cil_1 csr_cil_1

Snižujeme spotřebu vody ve výrobním procesu, staráme se a chráníme vodní zdroje ve všech lokalitách, kde působíme

csr_cil_4 csr_cil_4

Dodáváme na trh 100% recyklovatelné obaly, zvyšujeme v nich podíl recyklované složky a odlehčujeme jejich váhu, podporujeme aktivity správného nakládání s odpady

csr_cil_3 csr_cil_3

Spolupracujeme pouze s dodavateli, kteří sdílí naše hodnoty, postoj k ochraně životního prostředí, dodržování lidských práv a odpovědný přístup

csr_cil_5 csr_cil_5

Inovujeme portfolio, aby odpovídalo nejnovějším trendům a potřebám spotřebitelů; zvyšujeme podíl nekalorických produktů a na každé lahvi transparentně uvádíme výživové hodnoty

csr_cil_6 csr_cil_6

Dbáme o diverzitní a inkluzivní přístup v rozvoji naší společnosti, pečujeme o zdraví a pohodu našich zaměstnanců 

csr_cil_7 csr_cil_7

Vzděláváme mladé a znevýhodněné, podporujeme komunity kolem nás, dbáme na dobré sousedské vztahy v lokalitách, kde působíme


ÚVODNÍ SLOVO

 

“Rok 2020 byl výzvou pro nás všechny, i přesto jsme však kladli důraz na udržitelnost”

Dan Timotin, generální ředitel