Hodnocení dlouhodobé udržitelnosti

Společnost Coca Cola HBC podléhá hodnocení na základě různých kritérií zaměřených na dlouhodobou udržitelnost, mezi něž patří např. Dow Jonesův index udržitelnosti (DJSI) nebo indexy CDP či FTSE4Good.

Ve společnosti Coca‑Cola HBC se snažíme být průkopníky v dlouhodobě udržitelných postupech a jejich dodržování v nápojovém průmyslu.

 

Dow Jones Sustainability Indices logo

Dow Jonesův index udržitelnosti (DJSI)

Coca ‑ Cola HBC je světovým lídrem v udržitelnosti v nápojovém průmyslu, který na čtyři roky v řadě překonal Indexy udržitelnosti Dow Jones pro světovou a evropskou udržitelnost pro nápojové společnosti - 2014, 2015, 2016 a 2017. V roce 2018 jsme zůstali na seznamu nejlepších společnosti. Do DJSI jsme každý rok zapojeni od roku 2008 - uznání našeho zaměření na neustálé zlepšování naší udržitelnosti. DJSI, který byl uveden na trh v roce 1999, je považován za globální měřítko udržitelnosti společnosti.

Více informací o Dow Jonesově indexu udržitelnosti

 
RobecoSAM sustainability award logo

RobecoSAM

Coca‑Cola HBC získala ocenění Gold Class jako nejlepší společnost v odvětví nápojového průmyslu v každoročním hodnocení ekologického a udržitelného chování firem provedeném investiční společností RobecoSAM. Společnost RobecoSAM se specializuje na investice do dlouhodobě udržitelných řešení. Hodnocení ekologického a udržitelného chování firem se zaměřuje na zkoumání finančně významných faktorů ovlivňujících hlavní hnací síly tvorby hodnot pro klíčovou obchodní činnost společnosti.

Více informací o RobecoSAM

FTSE4Good logo

FTSE4Good

Coca‑Cola HBC je od roku 2001 soustavně zařazována do indexu FTSE4Good. Tato série indexů je určena k měření výsledků společností kotovaných na londýnské burze, jež vykazují výrazné působení v oblasti ekologie, sociálních otázek a řízení.

Více informací o FTSE4Good

Vigeo logo

Vigeo

Společnost Vigeo zařazuje společnost Coca‑Cola HBC do svých hodnocení již od roku 2004; v roce 2015 jsme byli také součástí indexu Vigeo Europe Top 120. Skupina Vigeo zpracovává analýzy pro správce aktiv, přičemž hodnotí výsledky společností v oblasti udržitelného rozvoje a sociální odpovědnosti.

Více informací o Vigeo

Carbon Disclosure Project logo

Indexy Carbon Disclosure Project (CDP)

Nevládní organizace Carbon Disclosure Project (Zveřejňování emisí uhlíku, CDP) udělila společnosti Coca‑Cola HBC v roce 2016 hodnocení A v kategorii Globální klima (Global Climate). CDP je celosvětová nezisková organizace, která nabízí systém zveřejňování informací o přírodním kapitálu, jehož prostřednictvím mohou společnosti vypracovávat zprávy a spravovat či sdílet zásadní informace týkající se životního prostředí.

Více informací o CDP

Forum Ethibel logo

Fórum ETHIBEL

Od roku 2007 jsme součástí investičního registru Ethibel EXCELLENCE. Forum ETHIBEL je nezávislá agentura poskytující poradenské služby bankám a makléřům v oblasti společensky odpovědného investování a provádějící sledování společností po celém světě z hlediska jejich ekonomických, sociálních a ekologických výsledků. ETHIBEL vyhledává společnosti, které jsou společensky odpovědnými podniky určujícími trendy v daném odvětví či regionu.

Více informací o Fóru ETHIBEL

ECPI logo

ECPI

Coca‑Cola HBC je od roku 2010 soustavně zařazována do indexů ECPI. EPCI je přední ratingová a indexová společnost, která se již od roku 1997 zaměřuje na výzkum v oblasti ekologie, sociální odpovědnosti a podnikového řízení (ESG).

Více informací o ECPI

MSCI ESG research logo

Průzkum MSCI ESG

Společnost Coca‑Cola HBC AG dosáhla nejvyššího hodnocení AAA v oblasti hodnocení nehmotné hodnoty (IVA) a patří mezi 18 % nejlepších společnosti ve svém odvětví.

Společnost MSCI Inc. nabízí nástroje sloužící jako podpora pro investiční rozhodování pro investory na celém světě. Mezi tyto nástroje patří indexy, data z oblasti ESG a různé průzkumy.

Více informací o MSCI